Kas yra MFSA?

     Mechanikos fakulteto Studentų atstovybė yra savarankiška, visuomeninė VGTU studentų ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija. Atstovybės tikslai: ginti studento, kaip asmenybės, kuriai būtina įgyti žinių, tobulėti, rengtis kvalifikuotai profesinei veiklai, teises ir laisves, ugdyti išsilavinusią, mokslui ir naujausioms technologijoms, kultūros ir žmogiškosioms vertybėms imlią asmenybę, telkti studentiją demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje, skatinti studentų tarptautinį bendradarbiavimą, neformalų ir pilietinį ugdymą.
     Studentų atstovu gali tapti bet kuris VGTU studentas. SA nariai padeda savo kolegoms, studentams, spręsti mokslų klausimus, dėl jų iškilusias problemas, glaudžiai bendradarbiauja su jais.
     Studentų atstovybė taip pat rengia įvairius renginius skirtus studentams. Mechanikos fakulteto studentų atstovybė kartu su transporto ir aviacijos fakultetų atstovybėmis kiekvienais metais rengia fuksų krikštynas, transmechanija.


 Artėja Fakultetinės Šventės..

Fakultetinės šventės – tai gilias tradicijas turinti, kiekvienais metais švenčiama nepakartojama šventė skirta studentams ir rengiama SA. Šventės metu pagrindinėmis Vilniaus gatvėmis rengiama automobilių kolona, kurioje galima pamatyti ne tik įdomių autotransporto priemonių, bet ir antikvarinių automobilių. Taip pat šiame renginyje rengiamos slalomo varžybos, „extrimų“ pasirodymai. Slalome gali varžytis visi norintys parodyti savo “bolidus”, išbandyti savo jėgas su konkurentais, ar šiaip ištroškę adrenalino žmogeliukai. Tai puikus laikas, kurį galite praleisti su savo draugais ir bendramoksliais...

 


Draugai:

 
© VGTU MF Studentų Atstovybė, 2007